Adana Evde Sağlık Hizmetleri

Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Evde Sağlık Hizmetleri

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İl Sağlık Müdürü

Güncelleme Tarihi: 25/06/2018Dr. Ahmet ÖZER

Adana İl Sağlık Müdürü
1969 yılında Adıyaman'da doğdu.

İlk ve Orta öğrenimini Adana’da tamamladı. Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1994 yılında mezun oldu. 1994-1998 yılları arasında Şanlıurfa'da, 1998-2002 yılları arasında Adana'nın Karaisalı İlçesi'nde Tabip olarak görev yaptı. 2003-2006 yılları arasında Adana İl Sağlık Müdür Yardımcılığı, 2006-2009 yılları arasında Van İl Sağlık Müdürlüğü, 2009-2012 yılları arasında Adana Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
2012 yılından bu yana Adana İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Eğitim Bilgileri
 
 • Üniversite ve Sertifikalar – Eğitimler :Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu – 1994

 • Yüksek Lisans – Sağlık Yönetim ve İşletmeciliği –Atılım Üniversitesi

 • Yüksek Lisans –Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendisliği ve Teknoloji Yönetimi – Çukurova Üniversitesi

 • Sağlık Yönetim ve İşletmeciliği Eğitim Programı Sertifikası – Sağlık Bakanlığı (Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü)

 • Ulusal Hastalık Yükü Maliyeti Etkiliği Eğitimi – Sağlık Bakanlığı/Başkent Üniversitesi

 • Sağlıkta Dönüşüm Programı Yönetici Eğitimi – Sağlık Bakanlığı

 • Sağlık Yöneticileri Eğitimi- Sağlık Bakanlığı

 • Yönetici Vizyon Eğitimi – KAV/Van Valiliği

 • Temel Yönetim Becerileri Eğitimi – Sağlık Bakanlığı

 • MPM-29 Proje Yönetimi Eğitim Programı Eğitim Sertifikası

 • MPM-31  Proje Yönetimi Eğitim Programı Eğitim Sertifikası

 • Muhakkiklik Hizmet İçi Eğitimi – Sağlık Bakanlığı 

 • Aile Hekimliği Sertifikası ve Uyum Eğitimi –Sağlık Bakanlığı

 • İlkyardım Eğitmeni Sertifikası – Sağlık Bakanlığı

 • İşyeri Hekimliği Sertifikası – Türk Tabipler Birliği

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. maddesine istinaden "Üstün Başarı Belgesi" (Adana Valiliği)

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. maddesine istinaden "Başarı Belgesi" (Adana Valiliği-1)

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. maddesine istinaden "Başarı Belgesi" (Adana Valiliği-2)

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. maddesine istinaden "Başarı Belgesi" (Adana Valiliği-3)

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. maddesine istinaden "Başarı Belgesi" (Adana Valiliği-4)

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. maddesine istinaden "Takdirname" (Karaisalı Kaymakamlığı)