T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Adana Evde Sağlık Hizmetleri

T.C. Sağlık Bakanlığı Adana İl Sağlık Müdürlüğü Adana Evde Sağlık Hizmetleri

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İl Sağlık Müdürü

Güncelleme Tarihi: 25/06/2018Dr. Ahmet ÖZER

Adana İl Sağlık Müdürü
1969 yılında Adıyaman'da doğdu.

İlk ve Orta öğrenimini Adana’da tamamladı. Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1994 yılında mezun oldu. 1994-1998 yılları arasında Şanlıurfa'da, 1998-2002 yılları arasında Adana'nın Karaisalı İlçesi'nde Tabip olarak görev yaptı. 2003-2006 yılları arasında Adana İl Sağlık Müdür Yardımcılığı, 2006-2009 yılları arasında Van İl Sağlık Müdürlüğü, 2009-2012 yılları arasında Adana Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
2012 yılından bu yana Adana İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Eğitim Bilgileri
 
 • Üniversite ve Sertifikalar – Eğitimler :Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu – 1994

 • Yüksek Lisans – Sağlık Yönetim ve İşletmeciliği –Atılım Üniversitesi

 • Yüksek Lisans –Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendisliği ve Teknoloji Yönetimi – Çukurova Üniversitesi

 • Sağlık Yönetim ve İşletmeciliği Eğitim Programı Sertifikası – Sağlık Bakanlığı (Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü)

 • Ulusal Hastalık Yükü Maliyeti Etkiliği Eğitimi – Sağlık Bakanlığı/Başkent Üniversitesi

 • Sağlıkta Dönüşüm Programı Yönetici Eğitimi – Sağlık Bakanlığı

 • Sağlık Yöneticileri Eğitimi- Sağlık Bakanlığı

 • Yönetici Vizyon Eğitimi – KAV/Van Valiliği

 • Temel Yönetim Becerileri Eğitimi – Sağlık Bakanlığı

 • MPM-29 Proje Yönetimi Eğitim Programı Eğitim Sertifikası

 • MPM-31  Proje Yönetimi Eğitim Programı Eğitim Sertifikası

 • Muhakkiklik Hizmet İçi Eğitimi – Sağlık Bakanlığı 

 • Aile Hekimliği Sertifikası ve Uyum Eğitimi –Sağlık Bakanlığı

 • İlkyardım Eğitmeni Sertifikası – Sağlık Bakanlığı

 • İşyeri Hekimliği Sertifikası – Türk Tabipler Birliği

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. maddesine istinaden "Üstün Başarı Belgesi" (Adana Valiliği)

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. maddesine istinaden "Başarı Belgesi" (Adana Valiliği-1)

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. maddesine istinaden "Başarı Belgesi" (Adana Valiliği-2)

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. maddesine istinaden "Başarı Belgesi" (Adana Valiliği-3)

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. maddesine istinaden "Başarı Belgesi" (Adana Valiliği-4)

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. maddesine istinaden "Takdirname" (Karaisalı Kaymakamlığı)