overlay

Tarihçe

     "Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca Evde Sağlık Hizmetlerinin  verilmesine yönelik Sağlık Bakanlığınca sunulan evde sağlık hizmetlerinin uygulama usul ve esasları hakkında yönerge" ile  2010 yılında İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı  evde sağlık hizmetleri Koordinasyon Merkezi kurulmuş ve  evde sağlık hizmetlerinin sunumuna başlanmıştır. Halk Sağlığı kurumunca Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemler Sağlık Bakanlığının 25.04.2017 tarih ve 49644233-020435 sayılı makam onayı ile merkezde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna, taşrada ise Kamu Hastaneleri Birliklerine devredilmiştir. 

İlimizde evde sağlık hizmetlerine gereksinimi olan hastalarımıza, Uluslararası standartlarda güvenilir, güler yüzlü, toplumun yaşam kalitesini yükselten, etkili, verimli, artan bir kalite anlayışı içerisinde,


1Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
8Devlet Hastanesi 
1Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  olmak üzere hizmet  sunmaktayız.